تبلیغات


<P align=center>
<EMBED style=

<html xmlns= دانلود - دانلود هندبوک (ASM Metal Handbook) (full)درباره وبلاگ:


آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها :


نویسندگان:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

دانلود هندبوک (ASM Metal Handbook) (full)

نوشته شده توسط:بابک
یکشنبه 16 خرداد 1389-10:45 ب.ظ

ASM Metal Handbook

Contents:
ASM Handbook - Vol 01 - Properties and Selection Irons,Steels, and High Performance Alloys (1618s)
ASM HandBook - Vol 02 - Properties and Selection Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials (3470s)
ASM Handbook - Vol 03 - Alloy Phase Diagrams (500s)
ASM HandBook - Vol 04 - Heat Treating (2173s)
ASM Handbook - Vol 05 - Surface Engineering (2535s)
ASM Handbook - Vol 06 - Welding, Brazing, and Soldering (2873s)
ASM Handbook - Vol 07 - Powder Metal Technologies And Applications (2752s)
ASM Handbook - Vol 08 - Mechanical Testing and Evaluation (2235s)
ASM Handbook - Vol 09 - Metallography and Microstructures (2733s)
ASM HandBook - Vol 10 - Materials Characterization (1310s)
ASM Handbook - Vol 11 - Failure Analysis And Prevention (2909s)
ASM Handbook - Vol 12 - Fractography (1998s)
ASM Handbook - Vol 13 - Corrosion (3455s)
ASM Handbook - Vol 13A - Corrosion - Fundamentals, Testing, and Protection (2597s)
ASM HandBook - Vol 14 - Forming and Forging (2110s)
ASM HandBook - Vol 15 - Casting (2002s)
ASM Handbook - Vol 16 - Machining Processes (929s)
ASM Handbook - Vol 17 - Nondestructive Evaluation and Quality Control (1608s)
ASM Handbook - Vol 18 - Friction, Lubrication, and Wear Technology (1879s)
ASM Handbook - Vol 19 - Fatigue And Fracture (2592s)
ASM HandBook - Vol 20 - Materials Selection and Design (2005s)
ASM Handbook - Vol 21 - Composites (2605s)
ASM Metals Handbook Desk Edition (2571s)
ASM Specialty Handbook Heat-Resistant Material (585s)

نوع فایل تورنت است .

دانلود


تاریخ آخرین ویرایش:- -